Header Ads Widget

Chia Sẻ Template Blogspot Tin Tức Giống Blogtamsu.vn bản củ

Nếu bạn đang cần một template blogspot tin tức miễn phí thì Blogtamsu.vn bản củ được rip về blogspot là một lựa chọn không thể nào tốt hơn dành cho bạn.

Tham khảo template blogspot liên minh 360 siêu đẹp

Chia Sẻ Template Blogspot Tin Tức Giống Blogtamsu.vn bản củ
Chia Sẻ Template Blogspot Tin Tức Giống Blogtamsu.vn bản củ

Hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải template blogspot lên website bạn có thể chỉnh sửa lại các nhãn hiển thị theo từng chuyên mục theo ý muốn nhé. Phần này mình đã hướng dẫn nhiều nên không nói lại ở template blogspot tin tức miễn phí blogtamsu.vn này nữa.

Xem hướng dẫn : TẠI ĐÂY

Xem bài số 4 nha !

Thông tin template blogspot

  • Chia sẻ bởi : Azatemplate
  • Rip bởi : Hoàng Thiên
  • Website gốc : Blogtamsu.vn
  • Mã hóa : Không

Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét