Header Ads Widget

Gooplus Template AMP Blogspot tốt nhất 2017

AMP có lẽ là tham số seo được các Blogger tìm hiểu nhiều nhất khi hiệu quả của nó mang lại là đáng kể làm cho tốc độ tải trang trên mobile tăng đáng kể. Tuy nhiên không phải bất kỳ một blogspot nào cũng có thể làm được trừ khi một nhà thiết kế cố tình làm như vậy mà thôi. Và Gooplus là một mẫu như vậy.
Gooplus Template AMP Blogspot tốt nhất 2017
Gooplus Template AMP Blogspot tốt nhất 2017

Thông tin template 

Tên : Gooplus AMP Blogger Templates
Design : Goomsite


Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét