Header Ads Widget

Hướng Dẫn Bỏ Ngày/Tháng Trên URL Blogspot Chuyên Nghiệp 2021

 Bỏ ngày tháng trên Blogspot có thực sự tốt không

Trên mỗi đường dẫn url của mỗi bài viết blogspot đều  hiển thị mặc định ngày/tháng đăng bài. Điều này khiến nhiều ý kiến khác nhau từ người dùng là : Làm sao để loại bỏ nó? Có nên loại bỏ nó đi hay không? Bỏ đi có ảnh hưởng gì tới SEO không?...

bo-ngay-thang-tren-url-blogspot
Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những gì mình đã tìm hiểu:
Hệ thống Blogger nói:

 "Không thể xóa ngày khỏi URL bài đăng blog trong Blogger vì nó được tích hợp vào hệ thống Blogger. Bạn có thể sử dụng chuyển hướng tùy chỉnh nhưng nó sẽ không giúp bạn với mục đích mà bạn đang thực hiện. Nó sẽ không giúp ích gì cho SEO, vì URL blogspot mặc định với ngày là liên kết chính cho các bài đăng trên blog."

Một số ý kiến trên cho chúng ta thấy việc xóa bỏ ngày tháng trên url bài viết blogspot là hoàn toàn không nên làm. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể dùng javascript để loại bỏ nó bằng cách chuyển hướng tùy chỉnh tùy mục đích của bạn.

Cách xóa bỏ ngày/tháng trên url blogspot:

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển Blogger của bạn .
Bước 2: Chuyển đến Chủ đề và nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa HTML.
Bước 3: Tìm thẻ tiêu đề </head>
Bước 4: Dán mã dưới đây lên trước  </head>
Bước 5: Lưu lại và tận hưởng

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>


Ưu điểm:
  •  URL bài đăng trên blog của bạn sẽ được rút ngắn, nhìn đẹp và chuyên nghiệp hơn.
  • Các URL của bài đăng trên blog của bạn sẽ trông giống như các URL WordPress. Khách truy cập sẽ không thể tìm hiểu xem nó được lưu trữ trên Blogger hay WordPress.

Nhược điểm:
  • Nó có thể làm chậm tốc độ trang web của bạn.
  • Nếu blog của bạn được thiết lập tốt, bạn không nên thay đổi loại URL của mình. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ cần tạo một chuyển hướng cho tất cả các URL của bạn. Nếu không, các URL sẽ bị xóa khỏi Công cụ quản trị trang web của Google.
Kết luận: Trên đây là tất cả nội dung về việc loại bỏ ngày trên url bài viết blogspot. Hy vọng có thể giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét