Header Ads Widget

Hướng Dẫn Cài Thẻ Meta Thân Thiện Với SEO cho Blogspot 2021

Thẻ Meta là gì? Có tốt cho SEO không?

Thẻ Meta SEO 2021 và cách cài đặt thẻ SEO trên blogspot sao cho SEO tối ưu nhất khi những công cụ tìm kiếm cho ra kết quả tốt nhất đến với website của bạn.

meta-seo-blogspot-2021-hoang-ha-blog
Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về định nghĩa của thẻ meta, chức năng thẻ meta và bất kỳ thẻ meta nào quan trọng và phải được áp dụng trên trang web của bạn.

Định nghĩa, chức năng của thẻ META:

Thẻ meta là mã HTML được cài đặt phổ biến trong mẫu trang web, hoặc Blogger hoặc WordPress, trong khi mục đích là giúp các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, tìm hiểu tóm tắt nội dung của trang web bạn đến người dùng. Vì vậy, mục đích cốt lõi của thẻ meta là giúp các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục một trang website dễ dàng hơn.

Thẻ META có ảnh hưởng đến SEO không?

Câu trả lời là : CÓ, miễn là bạn cũng phải thực hiện một chiến lược SEO khác.Giúp bạn được Google lập chỉ mục trên công cụ tìm kiếm nhanh nhất.
chia-se-the-meta-seo-hoang-ha-blogCách Cài thẻ META SEO 2021 cho blogspot chuẩn như sau:


Các bạn copy đoạn code sau và dán nó vào dưới thẻ <head>:

<b:if cond='data:view.isError'><title>Error 404: Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='!data:view.isMultipleItems'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<b:if cond='data:view.isHomepage'><title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<b:if cond='data:view.search.query'><title><data:messages.search/>: <data:view.search.query/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.search.label'>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title>Recent post: <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isArchive'><title>Blog archive in: <data:blog.pageName/></title></b:if>
</b:if>
</b:if>

<b:if cond='!data:view.isError'>
<!-- Meta Title -->
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:image:alt'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:image:alt'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>

<!-- Meta Image -->
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='https://1.bp.blogspot.com/-hIaRAtkeDqU/YPqzt7gJ8sI/AAAAAAAAMDA/HP8ispatYPUqb6l8Yz3REo3TnSNjsU1dwCLcBGAsYHQ/s0/hoang-ha-blog.png' property='og:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta content='https://1.bp.blogspot.com/-hIaRAtkeDqU/YPqzt7gJ8sI/AAAAAAAAMDA/HP8ispatYPUqb6l8Yz3REo3TnSNjsU1dwCLcBGAsYHQ/s0/hoang-ha-blog.png' name='twitter:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' name='twitter:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isPost'>
<link expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' rel='image_src'/>
</b:if>

<!-- Meta Description -->
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:post.snippet' name='description'/>
<meta expr:content='data:post.snippet' property='og:description'/>
<meta expr:content='data:post.snippet' name='twitter:description'/>
</b:if>

<!-- Meta Keywords -->
<meta expr:content='data:blog.title + &quot;, &quot; + data:blog.pageName + &quot;, Add_your_addtional_keyword_here &quot;' name='keywords'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='article:tag'/>

<!-- Link Canonical -->
<link expr:href='data:blog.url.canonical' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:view.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

<!-- Site Owner -->
<meta content='' name='Author'/>
<link href='#' rel='author'/>
<link href='#' rel='publisher'/>
<meta content='' property='article:author'/>
<meta content='' property='article:publisher'/>
<meta content='' name='twitter:site'/>
<meta content='' name='twitter:creator'/>

<!-- Theme Color -->
<meta content='#005af0' name='theme-color'/>
<meta content='#005af0' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='#005af0' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>

<!-- Blogger Rss -->
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='&quot;//www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>

<!-- Open Graph -->
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta content='id_ID' property='og:locale'/>
<meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>

<!-- Robots Search -->
<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
<meta content='index, follow' name='googlebot'/>
<meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
<meta content='follow, all' name='msnbot'/>

<!-- Sife Verification -->
<meta content='' name='google-site-verification'/>
<meta content='' name='msvalidate.01'/>
<meta content='' name='p:domain_verify'/>
<meta content='' name='majestic-site-verification'/>
<meta content='Jago Desain' name='copyright'/>

<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>&quot;,
&quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;alternateName&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;potentialAction&quot;: {
&quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
&quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>search?q={search_term_string}&amp;max-results=12&quot;,
&quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;
}
}
</script>
</b:if>

Và lưu lại là xong nhé. Chúc các bạn lên top thành công!

Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét