Header Ads Widget

Hướng Dẫn Chống Người Khác Chèn Website Vào Blog Của Bạn Bằng Iframe

 Cách chống backlink chèn website vào blog của bạn

dung-iframe-chan-backlink

Iframe là một thẻ HTML có tác dụng đưa chèn một trang web trong một trang web khác. Nhiều khi tính năng này bị lợi dụng để tấn công kiểu từ chối dịch vụ. Nếu bạn muốn ngăn chặn người khác sử dụng thẻ này với trang web của mình bạn có thể đơn giản sử dụng đoạn mã Javascript sau: 

Copy đoạn code sau và bỏ trước thẻ </head>:

<script type="text/javascript">
if (top.location.href != self.location.href)
top.location.href = self.location.href;
</script>
Vậy là xong, sau khi trang web của bạn bị trang web nào dùng iframe để lấy nội dung thì trang web đó sẽ bị chuyển thẳng về trang của bạn.Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét