Header Ads Widget

Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Ảnh Thumbnail Bị Mờ Trên Blogger

Cách khắc phục lỗi ảnh thumbnail bị mờ trên blogger 

Chào các bạn trong quá trình mình tìm hiểu về Bogger mình gặp rất nhiều lỗi về template, mình không phải là dân lập trình chỉ thấy hay thì tìm hiểu.

Không biết bạn nào ở đây có bị gặp trường hợp lỗi ảnh thumbnail bài viết hiển thị ở ngoài trang chủ rất mờ mặc dù đã có code resize ảnh thumbnail trên template.

Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Ảnh Thumbnail Bị Mờ Trên Blogger


Nguyên nhân ảnh thumbnail bị mờ trên Blogger:

- Nguyên nhân 1 :  do Blogger đã thực hiện một số cập nhật liên quan đến ảnh thumbnail dẫn đến đoạn code resize torng template bị lỗi.
- Nguyên nhân 2 : Do các trang mà các bạn template miễn phí họ đã chỉnh sửa lại code rồi dẫn đến template đó không được tối ưu ( vì là template miễn phí chúng ta không nên đòi hỏi quá )
 Sau đây mình hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thumbnail bị mờ.

Cách sửa lỗi:

Vào chỉnh sửa HTML  và tìm đến /s72-c/ . Sau khi tìm đến được thông thường sẽ giống  như đoạn code dưới đây:

<script type='text/javascript'>
snippet_count = 150;
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(n,e){if(-1!=n.indexOf("<")){for(var t=n.split("<"),i=0;i<t.length;i++)-1!=t[i].indexOf(">")&&(t[i]=t[i].substring(t[i].indexOf(">")+1,t[i].length));n=t.join("")}for(e=e<n.length-1?e:n.length-2;" "!=n.charAt(e-1)&&-1!=n.indexOf(" ",e);)e++;return n=n.substring(0,e-1),n+"..."}function createSnippet(n){var e=document.getElementById(n),t=snippet_count,i='<div class="snippets">'+removeHtmlTag(e.innerHTML,t)+"</div>";e.innerHTML=i}
function bp_thumbnail_resize(image_url,post_title)
{
var image_width=250;
var image_height=170;
image_tag='<img width="'+image_width+'" height="'+image_height+'" src="'+image_url.replace('/s72-c/','/w'+image_width+'-h'+image_height+'-c/')+'" alt="'+post_title.replace(/"/g,"")+'" title="'+post_title.replace(/"/g,"")+'"/>';
if(post_title!="") return image_tag; else return "";
}
//]]>
</script>
Thì:

TH1 : các bạn đổi /s72-c/ thành /s72-c-k-no/ ,nếu vẫn không được các bạn làm theo TH2.

TH2 : Các bạn kiểm tra xem đoạn Javascript đó đã có đoạn code kích thước như bên dưới chưa, nếu chưa thì thêm vào trước trước đoạn /s72-c/  ( lưu ý: trước đoạn s72-c nhé, nó giống như đoạn code trên )
var image_width=250;
var image_height=170;
Kích thước các bạn tự xem thumail của mình mà chỉnh nha.
Lưu lại và kiểm tra lại Thumbnail nha.

Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét