Header Ads Widget

Đóng Dấu Bản Quyền Vào Hình Ảnh Bài Viết Trên Blogger

 

Nhầm tạo thương hiệu riêng cho Blog, tránh việc sao chép hình ảnh từ blog thì không còn cách nào khác ngoài việc đóng dấu logo vào ảnh

Đóng Dấu Bản Quyền Vào Hình Ảnh Bài Viết Trên Blogger

Hôm nay mình sẽ chia sè cho các bạn cách đóng dấu ảnh trên blog

Trước tiên:  Đăng nhập vào blog ==> Chọn mẫu (template) ==> Chọn chỉnh sửa HTML

Tìm đoạn code <data:post.body/> và sửa thành

<div class="watermarktext"> <data:post.body/> </div>       Nếu chèn Chữ

<div class="watermarkimg"> <data:post.body/> </div>       Nếu chèn hình

Tiếp đến bạn chèn đoạn code sau vào trước thẻ đóng </body>


<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/karip7yyl83aaek/jquery.watermark.min.js?dl=0"></script>
<script>// path to the watermark image
$(function(){
//add text water mark;
$('.watermarktext img').watermark({
text: 'sonblog.xyz',
textWidth: 100,
textColor: 'white'
});
//add image water mark
$('.watermarkimg img').watermark({
path: 'https://dl.dropboxusercontent.com/s/nunjceykpqq1j1g/logo.png'
});
})
</script>


Lưu Ý: Vì thẻ <data:post.body/> trên blog rất nhiều nên các bạn thử lần lượt đến khi có kết quả nhé.
Chúc bạn thành công

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. không được bạn, đã sửa hết vẫn không thấy đóng dấu hình ảnh :)

    Trả lờiXóa