Header Ads Widget

Share Tài Liệu Tự Học MATLAB Hiệu Quả Nhất 2021

 MATLAB là công cụ tính toán nâng cao dành cho dân kỹ thuật. Nó tích hợp các tác dụng tính toán, hiển thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng.

share-tai-lieu-tu-hoc-matlab-hieu-qua-nhat-2021


Các chương trong tài liệu MATLAB bao gồm:

Chương 1: Cơ sở MatLab

Chương 2: Thư viện toán học kiểu ký tự (symbolic MatLab)

Chương 3: Ma trận và mảng trong MatLab

Chương 4: Đồ hoạ Trong MatLab

Chương 5: Cơ sở phương pháp tính

Chương 6: Mô hình hoá, Mô phỏng hệ thống động sử dụng Simulink

Chương 7: Ứng dụng tính toán trong MatLab

Tải tài liệu Matlab về:

Download
Xem thêm: 

Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét