Header Ads Widget

Khắc Phục Lỗi Không Hiện Bài Viết Trong Trang Nhãn Label Blogspot

Lỗi Không Hiện Bài Viết Trong Trang Label

Khắc Phục Lỗi Không Hiện Bài Viết Trong Trang Nhãn Label Blogspot

Dạo gần đây thấy nhiều người hay hỏi lỗi không hiện thị bài viết trong trang nhãn label, lỗi này thường hay gặp ở những template các bạn tải miễn phí ở website nào đó và họ đã thay đổi code nên khi các vào 1 trang nhãn nào đó thường sẽ không xuất hiện bài biết sản phẩm và nó sẽ như ảnh sau:
Khắc Phục Lỗi Không Hiện Bài Viết Trong Trang Nhãn Blogspot

Cách khắc phục lỗi không hiện bài viết trên trang label:

Các bạn chỉ cần vào chỉnh HTML và tìm từ homepageurl như hình ảnh sau:
Khắc Phục Lỗi Không Hiện Bài Viết Trong Trang Nhãn Blogspot

Thường thì họ sẽ để địa chỉ trang web demo của họ, bạn chỉ cần thay đổi địa chỉ đó thành địa chỉ website của bạn là được.
Chúc bạn thành công!


Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét